ไม่ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา....แต่ขอให้เป็นคนก่อนเวลา

****** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปบล็อก เพื่อการศึกษาเทคโนโลยี นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สื่อสารมวลชน

ความหมายของสื่อสารมวลชน
มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของ
"สื่อสารมวลชน" ไว้ว่า สื่อสารมวลชนหมายถึง
ช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนต์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัสน์ ท่านใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพาเวอร์พอยต์
เพื่อไปศึกษาต่อได้ที่นี่เลย ครับ

การศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

**** การศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับราชการครูแต่ขาดคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพครูเกี่ยวกับฉัน

นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู เกิด 31 มกราคม 2526 อายุ 26 ปี ที่อยู่ กาญจนบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาจาก สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยภาคสมทบ มหาวิทยลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

สิ่งที่ผ่านมา.....

กีฬา กีฬา เปงยาวิเศษ....


มาออกกำลังกายกันเถอะฮับ

ขยับๆๆๆๆๆ


แค่ขยับ = ออกกำลังกาย

เหล้า...ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ


เมาเหล้า เช้าสาย ก็หายไป แต่เมาใจ เป็นประจำ ทุกค่ำคืน

มาออกกำลังกายกันเถ